I Ti to možeš!

PROGRAM UDRUGE ZA PROMICANJE HRVATSKOG SPORTA HRVATSKA REPREZENTACIJA

ZAŠTO-SVRHOVITOST PROGRAMA

_45040363_m360263-disabled_boy_in_wheTjeleimagessne aktivnosti kritična su dimenzija kvalitete života svih ljudi-kako odraslih, tako i djece  i mladih. One su i mehanizam kroz koji se razvijaju vještine i upoznaju novi prijatelji. Međutim, djeca i mladi s invaliditetom ograničeni su u sudjelovanju. Pored toga, imaju niže razine kondicije, a više razine pretilosti u odnosu na svoje vršnjake bez invaliditeta. Njihov se društveni život najčešće odvija unutar obitelji i uskog kruga skupine djece/mladih s invaliditetom. Destruktivna spirala socijalne i tjelesne neaktivnosti, dovodi ih do još veće socijalne izoliranosti i lošijeg općeg i tjelesnog stanja, konačno do “zida”, do blokade i straha. Djeca i mladi s kroničnim bolestima, kao što su dijabetes i respiratorna oboljenja, nalaze se u sličnoj situaciji.

11000Promicati među njima pozitivnu energiju i samopouzdanje, koje dobivaju tijekom bavljenja tjelesnim aktivnostima, iznimno je važan doprinos “rušenju zidova” straha i blokade, te ostvarenju pune kvalitete života.

ŠTO- CILJEVI PROGRAMA

Opći društveni cilj programa je podići razinu svijesti u Hrvatskoj o važnosti sporta za djecu i mlade, te podići razinu motivacije među djecom i mladima za bavljenje sportom, posebno među pretilom djecom, s kroničnim bolestima i djecom i mladima s invaliditetom.

Posebni ciljevi su:

 • promicati djecu i mlade-sportaše s invaliditetom,
 • poticati na tjelesno vježbanje:
  • pretilu djecu,
  • djecu s kroničnim bolestima i
  • ostalu djecu i mlade,
 • afirmirati sportske vrijednosti među djecom i mladima
TKO- KORISNICI PROGRAMA

children_playingIzravni korisnici programske akcije su sportski klubovi/udruge u kojima treniraju djeca i mladi s invaliditetom iz cijele Hrvatske.

Fokus je na dvije najbrojnije dobne skupine djece im mladih:

 • od 10 do 14 godina i
 • od 15 do 18 godina
KAKO, KADA, GDJE- KLJUČNE AKTIVNOSTI

article-2713835-2027AB0600000578-997_634x577Program će se provoditi tijekom 3-5 godina na teritoriju cijele Hrvatske.

U svim aktivnostima planiramo suradnju s nacionalnim i županijskim sportskim savezima, gradskim sportskim savezima osoba s invaliditetom, s tvrtkama koje djeluju sukladno načelima društveno odgovornog poslovanja, s nacionalnim i lokalnim medijima i predstavnicima lokalnih i županijskih vlasti, tako da odgovara interesima i kompetencijama svih uključenih strana.

Programa “I Ti to možeš!” čini i  Akcija “21 kolica za sport” čiji početak smo najavili svečanim uručenjem već jednih nabavljenih sportskih kolica korisniku sportskog kluba.

 Akcijom „21 kolica za sport“ osigurala bi se 21 invalidska kolica za 21 dijete odnosno mladu osobu s invaliditetom u svim županijama na području čitave Hrvatske (21 županija) kako bi se i takva djeca i mladi aktivnije uključila u sport i sportske aktivnosti. Kolica se izrađuju po narudžbi i prilagođena su djetetu odnosno mladoj osobi s invaliditetom kojoj su namijenjena. Akcija će se odvijati na području čitave Hrvatske čime će biti obuhvaćena djeca i mladi s invaliditetom i sportski klubovi iz svih županija (21).

U sklopu akcije planira se organizacija eventa tijekom kojeg će odabranom djetetu odnosno mladoj osobi s invaliditetom biti uručena kupljena invalidska kolica i na kojem će se promovirati bavljenje sportom i zdrav način života. U event će, pored organizatora i pokrovitelja/sponzora, biti uključeni sportski klubovi u kojima djeca i mladi treniraju, predstavnici lokalne samouprave  te poznate osobe iz javnog života (poznati sportaši i reprezentativci, pjevači, glumci).

Tako ujedinjeni možemo raditi, ustrajati i naposljetku uspjeti u realizaciji cjelokupne “Akcije 21 kolica za sport”, a onda i Programa “I Ti to možeš!” jer mi u to vjerujemo i zato svi “Mi to možemo!”